Club van Honderd

De club van honderd is op zoek naar nieuwe leden.

Wij vragen u om een bijdrage van € 45,- per jaar en dan bent u lid van de club van Honderd.

Wat doet de Club van Honderd met het geld?

  • Het geld is wordt besteed in algemene belang van de V.V. Opende, dus zowel als de senioren als de jeugd.
  • Het bekostigen van materialen (trainingsmateriaal, kleding) ondersteuning Financieel. b.v. de technische staf.
  • Het financieel ondersteunen van jeugdactiviteiten; jeugdkamp, trainingsstages, trainingsdemonstraties.
  • Ondersteuning van feestelijkheden: jubilea e.d.

Dit zijn in grote lijnen de doelstelling van de "Club van Honderd".

Belangrijk hierbij te vermelden is dat de middelen absoluut niet zullen worden aangewend voor individuele betalingen aan spelers, noch dat deze gelden beschikbaar worden gesteld om spelers "aan te kopen". Wordt u lid dan komt uw naam op het bord in de kantine.

De "Club van Honderd" heeft een zelfstandig bestuur met eigen doelstelling welke niet verweven zijn met het bestuur en de doelstelling van de V.V. Opende of de supportersvereniging, doch dient wel het belang van de V.V. Opende.

Het nieuwe seizoen gaan wij alle elftallen voorzien van nieuwe tassen voor de shirts. En wij sponsoren het D1 elftal.

Bestuur Club van Honderd

Voor vragen omtrent Club van Honderd zaken kun je contact opnemen met:

P. Hiemstra
K. Elzinga
K. v/d Molen
J. Pijpker