Trainers & Leiders

   

team leider leider 1e training 2e traning
         
JO19 Rene Sienema Leider/trainer Maandag 19.45-21.00 Donderdag 19.45-21.15
  Edwin Elzinga Leider     
  Swierenga Leider    
  Johannes Swierenga Leider    
JO15 Daniel Visscher Leider/trainer Dinsdag 18.00-19.15 Donderdag 18.00-19.15
  Stef Agsterribbe Grensrechter    
JO13 Lubbe Klaver Leider/trainer Maandag 18.00-19.30 Woensdag 18.00-19.30
  Els Nieuwland Leider    
  Stef de Jong Trainer/stagiare    
JO12 Edwin van der West Leider/trainer/jeugdbestuur Maandag 18.00-19.15 circuit tr. Donderdag 18.00-19.15
  Andre Graansma Leider    
JO11 Anton Bronsveld Leider/jeugdbestuur Maandag 18.00-19.15 circuit tr. Woendag 18.00-19.00
  Lammert Nieuwman Leider    
  Bethlehem Leider    
  Eise Drent Trainer    
JO10-1 Carst Overwijk Leider/trainer/stagiare Maandag 18.00-19.15 circuit tr. Donderdag 18.00-19.00
  Henrieke Tuma Leider    
JO10-2 Mark Nijboer Leider Maandag 18.00-19.15 circuit tr. Donderdag 18.00-19.00
  Martijn Sienema Trainer/stagiare    
JO8 Tjeerd Borger Leider/trainer Maandag 18.00-19.15 circuit tr. Woendag 16.45-18.00
  Attie Eelkema Leider/trainer    
JO7 Marieke Lei Leider/trainer Woendag 16.30-17.30  
  Henk Veenstra Leider/trainer    
         
  Gerben Huitema Keeperstrainer Maandag 18.00-18.45 JO8/10/11/12  
      Maandag 18.45-19.30 JO13/J015/JO19  
      Maandag 19.30-20.15 Senoren