Nieuws vanuit het jeugdbestuur

Weer even wat "goed" nieuws van het front.

Op 27 maart zal de laatste avond van train de trainer worden georganiseerd. Deze avond zal in het teken staan van het 'coachen van wedstrijden'. Mocht je er de eerste drie avonden niet bij zijn geweest, of ken je anderen die er ook graag willen bijzijn, dan kun je gewoon aanschuiven/aansluiten. Het tijdstip horen jullie nog via een reminder op dit bericht en via het facebookkanaal van vv Opende.

Binnenkort zullen er twee extra goals op het trainingsveld verschijnen. Op piekuren is de bezetting van de goals extreem en dat heeft ons doen besluiten om er twee extra aan te schaffen. Het blijft uiteraard zaak om na afloop van de training en wedstrijden de goals naar het zijkant van het veld te verplaatsen. Dit zorgt ervoor dat onze groundsman ook ongehinderd zijn werk kan blijven doen.

De activiteitencommissie is nieuw leven ingeblazen. Margreet van der Vaart is vanuit de jeugdcommissie het eerste aanspreekpersoon voor de Poiesz-actie en ook kunnen leiders via haar een bijdrage opvragen voor een activiteit voor de kinderen. Voor ieder team is er ruimte voor één activiteit, waarbij er vanuit VVO een bijdrage van € 10,-- p/p wordt gegeven (op declaratiebasis). Mailen en vragen voor Margreet kan via margreetvdv@hotmail.com.

De sponsorloop wordt dit seizoen ook weer opgepakt. Hiervoor zijn de dames bereid gevonden om dit op te pakken! Later volgt ook hierover (via de leiders) meer nieuws. Marrit Tjoelker is vanuit de dames de eerste aanspreekpersoon.

En omdat we blij zijn met al onze hardwerkende vrijwilligers is er in samenspraak met het bestuur al besloten om voor volgend seizoen voor alle trainers en coaches nieuwe coachjassen aan te schaffen. De club van 100 en supportersvereniging (zijn jullie hier al lid van???) zullen in de aanschaf waarschijnlijk ook weer een deel van de kosten voor hun rekening nemen waarvooor we ook hen weer hartelijk willen bedanken.

Voor in de meivakantie proberen we weer een activiteit op poten te zetten voor nieuwe aanwas en onze eigen jongste jeugd. ook dit zal een vervolg krijgen.

Wil je meewerken aan al het bovenstaande dan kunnen jullie de leden van de jeugdcommissie hiervoor aan het jasje trekken. Uiteraard maken vele handen licht werk! Ook voor nieuwe aanwas van spelers /leiders en trainers kunnen jullie je richten tot de leden van de jeugdcommissie.

Wat dat aangaat vinden we het ook zaak dat we samen met jullie ons naar buiten blijven richten. Wil je (of één van de jeugdspelers) ook eens een verslag aanbieden voor op de website? Dan kunnen jullie deze mailen naar Kees van der Molen (keesvandermolen46@gmail.com).

Voor wedstrijdwijzigingen blijft Willeke Alssema de eerste contactpersoon (06-10192191).

Dank voor en aan jullie (blijvende) inzet! Samen binne we dit prachtige clubke!!

Met vriendelijke groet,

Namens de Jeugdcommissie vv Opende,

Geplaatst op

Terug naar nieuwsoverzicht