Uitnodiging ledenvergadering

Geachte leden van V.V. Opende,

Bij deze wil het hoofdbestuur alle leden van V.V. Opende en ook de ouders van de jeugdleden uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering V.V. Opende 18 november 2015, 20.30 uur in De Veste

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen van het bestuur

3. Notulen algemene ledenvergadering 15 januari 2015

4. Jaarverslag secretaris 2014-2015

5. Verslag Club van 100

6. Verslag supportersvereniging

7. Financieel verslag 2014-2015

8. Verslag kascommissie

9. Verkiezing leden kascommissie

10. Vaststelling begroting 2015-2016

11. Samenstelling bestuur

12. Aftredend en niet herkiesbaar: Martin Gjaltema

Omdat Martin afgevaardigde is van de jeugdcommissie in het hoofdbestuur, zal er iemand vanuit de jeugdcommissie weer zitting moeten nemen in het hoofdbestuur. Omdat de jeugdcommissie op dit moment ook onderbezet is, zullen er nieuwe leden moeten worden gezocht voor de jeugdcommissie. Er zijn nu vacatures voor een voorzitter en een algemeen lid waarvan een van de twee zitting zal nemen in het hoofdbestuur.

Aftredend en herkiesbaar: Kees vd Molen

13. Rondvraag

14. Sluiting

Tijdens de vergadering zullen de verschillende verslagen zoals de notulen, jaarverslag en financiële cijfers via de beamer op een scherm worden geprojecteerd. Er worden geen verslagen op papier in de vergadering uitgedeeld.

Indien u graag van tevoren inzage wil hebben in de stukken, dan zijn deze stukken 14 dagen voor de vergadering (vanaf 4 november) digitaal op te vragen bij de secretaris via secretariaat@vvopende.com

Voor die mensen die geen computer hebben of geen mogelijkheid om de stukken uit te printen, zal er een pakketje in de bestuurskamer liggen (ook vanaf 4 november) welke gekopieerd kan worden maar dit willen we tot een minimum beperken.

U bent allen van harte uitgenodigd!

Met vriendelijke groet,

Het hoofdbestuur

Geplaatst op

Terug naar nieuwsoverzicht