Regels omtrent contributiebetaling

Geachte leden van VV Opende,

In de ledenvergadering gehouden op 16 november jl. is besloten om duidelijke regels omtrent de contributiebetaling op te stellen. Dit om te voorkomen dat er weer een grote achterstand in betaling van contributie ontstaat. Ook is dit eerlijker tegenover de mensen die wel trouw hun contributie betalen. Als je lid wordt van VV Opende, geeft je dat o.a. het recht op training en het spelen van wedstrijden maar ga je als lid ook de verplichting aan om contributie te betalen zodat de vereniging jou deze dingen kan bieden.

De volgende regels zijn opgesteld:

  • Voor de leden die het volledige bedrag aan contributie in één keer betalen geldt dat het volledige bedrag voor de kerst moet zijn overgemaakt aan de vereniging. Als er ook na een herinnering niet is betaald, dan wordt er door de desbetreffende speler niet gevoetbald/getraind na de winterstop tenzij het bedrag tijdens de winterstop is voldaan.
  • Voor de leden die in termijnen betalen geldt dat de termijnen die betaald moeten zijn voor de kerst, ook daadwerkelijk betaald moeten zijn. Als er ook na een herinnering niet is betaald dan wordt er door de desbetreffende speler niet gevoetbald/getraind na de winterstop tenzij de bedragen tijdens de winterstop zijn voldaan.
  • Zodra de betalingen weer op orde zijn, kan de speler weer deelnemen aan de trainingen en wedstrijden.

Indien er spelers/gezinnen zijn die moeite hebben om de contributie te betalen, dan graag contact opnemen met de penningmeester (penningmeester@vvopende.com). In overleg is er veel mogelijk. Voor jeugdleden kan er een aanvraag worden gedaan bij het jeugdsportfonds als de ouders de contributie niet kunnen betalen. Meer informatie hierover vind u op jeugdsportfonds.nl of via de gemeente.

Omdat het voor de administratie belangrijk is om over de juiste adresgegevens en/of e-mailadressen te beschikken zodat de post/facturen ook op de juiste plek terecht komen, willen we met klem vragen dat als er wijzigingen zijn in adres en/of email, dit altijd te melden bij het secretariaat (secretariaat@vvopende.com)

Het bestuur is niet verantwoordelijk voor het feit dat door onjuiste gegevens in de administratie post/facturen niet op de juiste plek terecht komen. Het is de verantwoordelijkheid van de leden zelf om er voor te zorgen dat de juiste gegevens bij de vereniging bekend zijn.

Dus heeft u het idee dat er iets niet goed gaat met de facturering, neem dan even contact op met de penningmeester (penningmeester@vvopende.com).

Dit bericht wordt op de site geplaatst en verstuurd naar de leden via email naar adressen zoals die bekend zijn bij de administratie. Mocht u dit bericht lezen op de site en geen email hebben ontvangen, dan graag even een berichtje naar secretariaat@vvopende.com

Met vriendelijke groet,

Het hoofdbestuur

Geplaatst op

Terug naar nieuwsoverzicht