27-11-2019 ledenvergadering van VV Opende .

Beste Leden van VV Opende,

Hierbij willen we u van harte uitnodigen voor de algemene ledenvergadering van VV Opende betreffende boekjaar 2018-2019.

Wanneer: Woensdag27 november 2019
Hoe laat: 20:00 uur
Waar: Verbindingsweg 7 Opende

De jaarcijfers zijn door de kascommissie goedgekeurd.
Deze liggen voor degene die de cijfers graag vantevoren willen bekijken ter inzage in de bestuurskamer van VV Opende.
Daarbij liggen ook de notulen van de jaarvergadering van 14 november 2018.

Onderstaand de agenda voor de jaarvergadering.
We heten u van harte welkom!

Met vriendelijke groet,
Bestuur VV Opende

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen van het bestuur

3. Jaarverslag secretaris 2018-2019

4. Verslag Bestuur/jeugdbestuur

5. Verslag sponsorcommissie

6. Financieel Verslag 2018-2019

7. Verslag kascommissie

8. Verkiezing leden kascommissie

9. Vaststelling begroting 2019-2020

10. Samenstelling bestuur

11. Rondvraag

12. Sluiting

Geplaatst op

Terug naar nieuwsoverzicht