Opstelling Opende 3

Zaterdag 09-11-2019
Fean 58 5 -Opende 3
aanvang 12.45
aanwezig
vertrek 12.00

Rens v/d Laan
Henry v/d Wal
Klaas Kuperus
Ids Kuperus
Peter Zuur
Willem Pera
Harry Boonstra
Edwin Gaikema
Teije de Boer
Florin van der Zee
Mark Visscher
Martin Sienema
Daniel Visscher
Eize Stokman
Silco Hiemstra
Henk Veenstra

 

 

Laatst gewijzigd op